Hirotonirea episcopului Australiei si Noii Zeelande

Ieri, la sărbătoarea Intrării Mântuitorului în Ierusalim, în cadrul Sfintei Liturghii săvârşite în catedrala patriarhală, a avut loc hirotonirea întru arhiereu a părintelui arhimandrit Mihail Filimon, ales în scaunul de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei şi Noii Zeelande de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa de lucru din 5 martie 2008. Rânduiala chemării la această înaltă treaptă a slujirii a început la Vecernia de sâmbătă seara.

La finalul Vecerniei săvârşite de preoţii slujitori ai catedralei patriarhale, protos fiind preacuviosul Mihail, şi după întâmpinarea pelerinilor care au străbătut, cu ocazia praznicului Floriilor, străzile Capitalei, a avut loc slujba specială de anunţare şi chemare a candidatului la treapta arhieriei.

La această slujbă au participat şapte arhierei: IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Mitropolit, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, PS Calinic, Episcopul Argeşului şi Muscelului, PS Casian, Episcopul Dunării de Jos, PS Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal, PS Varsanufie Prahoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi PS Irineu Slătineanul, Episcop-Vicar al Episcopiei Râmnicului.

Chemarea candidatului

Slujba aceasta se numeşte ipopsifiere sau „de chemare“ şi se săvârşeşte „pentru că, deşi Sfântul Sinod l-a ales pe candidat şi autorităţile de stat au luat act, recunoscând această alegere, totuşi, potrivit canoanelor Bisericii şi Statutului Bisericii Ortodoxe Române, precum şi în spiritul respectului libertăţii umane, candidatul care este rânduit pentru treapta arhieriei este chemat. I se adresează o chemare, la care el trebuie să răspundă în mod liber şi conştient de responsabilităţile care-i vor reveni, pentru că arhieria nu se impune, ci se propune. Se constată de către toţi membrii Sfântului Sinod dacă candidatul întruneşte condiţiile care se impun pentru o astfel de responsabilitate, dar la această slujbă i se adresează şi întrebarea dacă primeşte această slujire. În urma răspunsului pozitiv al candidatului, se purcede la celelalte momente, ce preced săvârşirea tainei Sfintei Hirotonii“, ne-a explicat PS Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal.

„Primesc cu supunere şi cu bucurie“

Slujba ipopsifierii a început cu cădirea de către candidat, după regulă, a altarului, a icoanelor împărăteşti, a arhiereilor prezenţi, a stranelor şi a poporului credincios.

După aceasta, arhimandritul Mihail a stat între uşile împărăteşti, ascultând chemarea la treapta de arhierie, care a fost rostită de către IPS Nifon, în calitate de delegat al Preafericitului Patriarh Daniel. La aceasta, viitorul episcop a răspuns, mulţumind Patriarhului, Sfântului Sinod, autorităţilor de stat şi arhiereilor prezenţi. „Iată, răspund cu multă smerenie şi frică de Dumnezeu acestei arhiereşti şi părinteşti chemări şi primesc cu supunere şi cu bucurie sfânta şi greaua sarcină a arhieriei“, a răspuns candidatul.

După aceasta, cei şapte ierarhi au înscris în condica Sfântului Sinod un proces-verbal, prin care s-a constatat chemarea părintelui Mihail la treapta arhieriei, apoi IPS Nifon l-a binecuvântat pe viitorul episcop, vestindu-i astfel terminarea perioadei de pregătire înaintea primirii harului Preasfântului Duh în treapta de arhiereu.

Începerea unei noi vieţi

Referindu-se la etapele slujbei speciale de sâmbătă seara, PS Ciprian ne-a explicat că accentul se pune, îndeosebi, pe chemare şi pe răspunsul candidatului, deoarece „chemarea la arhierie presupune începerea unei vieţi noi, întrucât cel ce va primi harul Sfântului Duh în cea mai înaltă treaptă, pentru săvârşirea tuturor lucrărilor sfinte, trebuie să conştientizeze ce povară apasă pe umerii săi, ce responsabilitate uriaşă are înaintea lui Dumnezeu şi înaintea comunităţii, preoţi şi credincioşi. Toate acestea pentru că el va da seama înaintea lui Dumnezeu de felul cum îi va povăţui pe calea mântuirii, de felul cum îi va învăţa şi cum le va sfinţi viaţa, astfel încât să-i prezinte ca pe o ofrandă curată înaintea tronului ceresc“, ne-a spus Preasfinţitul Ciprian.

Slujba de sâmbătă seara s-a încheiat cu un cuvânt de învăţătură al PS Episcop Casian al Dunării de Jos, care a evidenţiat faptul că nimeni nu-şi ia chemarea şi slujirea de arhiereu decât cel chemat de Dumnezeu ca, odinioară, Aaron. „Această chemare sfântă şi dumnezeiască se produce într-o zi cu semnificaţii profunde pentru noi toţi, creştinii ortodocşi. Intrarea Domnului în Ierusalimul istoric este pentru noi primirea Domnului nu numai în sufletele noastre, ci şi între noi, primirea Domnului în familiile şi în casele credincioşilor. Şi, astfel, Îl primim aici, în Catedrala patriarhală, pe Mântuitorul Hristos, Care a rânduit în Biserica Sa, prin Sfinţii Săi Apostoli, chemări la slujirea mântuitoare“.

Mărturisirea de credinţă

Duminică dimineaţa, la slujba Utreniei, după cântarea Laudelor, candidatul la arhierie a citit înaintea ierarhilor prezenţi mărturisirea de credinţă, despre care PS Ciprian ne-a explicat că acest moment este deosebit de important, este semnificativ, pentru că cel ce este chemat să înveţe pe alţii trebuie să facă dovada înaintea ierarhilor care-l vor hirotoni şi înaintea întregii Biserici că învăţătura pe care şi-o însuşeşte este corectă. De aceea, pornind din faţa Sfântului Altar şi până în mijlocul Bisericii, făcând trei opriri, candidatul a citit mai multe fragmente care reprezintă mărturisirea învăţăturii de credinţă, pe larg. „Nu doar Simbolul de credinţă pe care îl ştiu toţi creştinii, ci absolut toată istoria dogmelor şi a canoanelor, toată istoria învăţăturii de credinţă ortodoxă. Această mărturisire este total diferită de cea pe care o face preotul sau diaconul. Mărturisirea aceasta cuprinde o retrospectivă a istoriei luptei Bisericii cu toate ereziile cu care s-a confruntat de-a lungul veacurilor şi sunt pomeniţi toţi ereticii pe care Biserica i-a condamnat. Astfel, noul candidat a pronunţat şi el anatema împotriva celor care au alterat învăţătura de credinţă, dar şi împotriva celor care ar mai răsări din mijlocul oamenilor şi ar ataca învăţătura de credinţă. Aceasta arată că noul arhiereu trebuie să vegheze pentru a apăra tezaurul de credinţă creştină, aşa cum l-am primit de la sfinţii Părinţi“.

După mărturisirea de credinţă, noul episcop a semnat un act oficial, aşezat pe Sfânta Evanghelie, prin care a certificat că îşi asumă tot ceea ce a mărturisit, precum şi lucrarea ce va urma.

„Vrednic este!“

În cadrul Sfintei Liturghii ce a urmat, săvârşită de IPS Nifon, împreună cu cu PS Casian, PS Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, PS Sebastian, Episcopul Slatinei, PS Vincenţiu Ploieşteanul, Episcop-Vicar Patriarhal, PS Ciprian Câmpineanul, PS Varsanufie Prahoveanul, PS Irineu Slătineanul şi cu un ales sobor de preoţi şi diaconi, PS Vincenţiu Ploieşteanul, în calitate de secretar al Sfântului Sinod, a citit Gramata Patriarhală, prin care noul episcop este recunoscut ca arhipăstor al ortodocşilor români din Australia şi Noua Zeelandă. „Încredinţăm pe PS Episcop Mihail că este unicul arhipăstor canonic şi legal al preoţilor şi al credincioşilor din această episcopie, drept pentru care îl povăţuim să pună la inimă şi să lucreze neîncetat pentru a aduna în jurul scaunului episcopal comunităţile bisericilor ortodoxe care aparţin jurisdicţional Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei şi Noii Zeelande, arătând neobosită stăruinţă pentru realizarea unităţii spirituale a tuturor credincioşilor şi preoţilor acestei epicopii pentru comuniunea cu ceilalţi ieriarhi canonici din Australia şi Noua Zeelandă“.

Apoi, candidatul a fost hirotonit episcop, după rânduiala liturgică, primind veşmintele specifice: scosul, omoforul, engolpionul, crucea şi mitra, la fiecare întrebându-se: „Vrednic este?“ şi mulţimea răspunzând „Vrednic este!“

Mesaje de felicitare şi mulţumiri

La sfârşitul Sfintei Liturghii, noului episcop i s-au dăruit mantia şi toiagul, însemne ale slujirii arhiereşti. După aceasta, dl Bogdan Tătaru Cazaban, consilier prezidenţial, a citit mesajul de felicitare din partea preşedintelui Traian Băsescu, prin care acesta şi-a exprimat bucuria înfiinţării noii episcopii care va ajuta la dezvoltarea bisericească, culturală şi socială din diaspora Australiei şi a Noii Zeelande. PS Mihail a primit mesaj de felicitare şi din partea prim-ministrului României, Călin Popescu-Tăriceanu, prin consilierul Adrian Lemeni.

La final, noul episcop hirotonit a ţinut un cuvânt prin care i-a mulţumit PF Patriarh şi întreg Sfântului Sinod, exprimându-şi emoţia în faţa acestei înalte slujiri, angajându-se să păzească nealterată învăţătura de credinţă şi să întărească identitatea de neam, credinţă şi cultură românească a noilor păstoriţi din Australia şi Noua Zeelandă.

Ceremonia festivă a fost încheiată de cuvântul de învăţătură al IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon, care a mulţumit lui Dumnezeu pentru rânduiala împlinită şi a făcut o scurtă radiografie istorică şi teologică a praznicului Intrării în Ierusalim a Mântuitorului Hristos.

Preoţii şi credincioşii din Episcopia Ortodoxă Română a Australiei şi Noii Zeelande au putut fi părtaşi la ceremonia de hirotonie a ierarhului lor prin intermediul canalului TVR Internaţional, care a preluat transmisiunea în direct a Sfintei Liturghii din Catedrala patriarhală a postului de televiziune TRINITAS al Patriarhiei Române.


Published in www.ziarullumina.ro, Friday, 18 April 2008

News and events