2008 MARTIE ( 31 zile) ziua 12 ore, noaptea 12 ore
1 S Cuv. Mc. Evdochia; Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel şi Anton (Sâmbăta morţilor - Moşii de iarnă)
2 D Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie şi Nestor

Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi) ; Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46
3 L Sf. Mc. Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
4 M Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
5 M Sf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grădinarul, Sf. Mc. Iraida (Zi aliturgica) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
6 J Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
7 V Sf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie (Zi aliturgica) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
8 S Cuv. Teofilact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt.; Sf. Mc. Dometie (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
9 D †) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Lăsatul secului pentru Postul Mare) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai) ; Ap. Evrei XII, 1-10; Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei XX, 1-16; Matei VI, 14-21
10 L Sf. Mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgica) (Numai seara, pâine şi apă)
11 M Sf. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofin şi Talu (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgica) (Numai seara, pâine şi apă)
12 M Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Simeon Noul Teolog (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post)
13 J Aducerea moaştelor Sf. Nichifor, Patr. Constantinopolului (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post)
14 V Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Post)
15 S Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau (Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
16 D Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Cuv. Anin (Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica I din Post (a Ortodoxiei) ; Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51
17 L Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin (Post)
18 M Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim şi Evcarpion (Post)
19 M Sf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria (Post)
20 J Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Ier. Nichita Mărt. (Post)
21 V Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Ier. Toma; Cuv. Serapion (Post)
22 S Sf. Cuv. Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian (Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
23 D Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui (Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea Slăbănogului din Capernaum) ; Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16
24 L Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon (Post)
25 M (†) Buna Vestire (Blagoveştenia) (Dezlegare la peşte)
26 M Soborul Arhanghelului Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soţia sa, Maxima (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) (Post)
27 J Sf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filet, Lidia şi fiii lor (Post)
28 V Cuv. Ilarion cel Nou; Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni (Post)
29 S Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac. (Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
30 D Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Evula (Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci) ; Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1
31 L Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac. (Post)
News and events