A DOUA SINAXĂ A EPISCOPILOR ORTODOCȘI DIN OCEANIA

COMUNICAT

Membrii celei de-a doua Sinaxe a Episcopilor Ortodocși Canonici din Oceania s-au bucurat încă o dată de ocazia de a se întruni la Sydney între 16-17 octombrie 2011 sub conducerea, din oficiu, a Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Stylianos al Australiei.
Sinaxa a început cu rugăciuni, la sediul central din Redfern al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Greciei din Australia.
Au fost prezenți: IPS Arhiepiscop Stylianos (Patriarhia Ecumenică - Australia), IPS Mitropolit Paul (Patriarhia Antiohiană), PS Episcop Irinej (Biserica Sârbă), PS Episcop Mihail (Biserica Română), IPS Mitropolit Amphilochios (Patriarhia Ecumenică - Noua Zeelandă), PS Episcop Ezekiel (Episcop Vicar), PS Episcop Seraphim (Episcop Vicar), PS Episcop Nikandros (Episcop Vicar), PS Episcop Iakovos (Episcop Vicar), PC Preot Michael Protopopov (reprezentându-l pe IPS Arhiepiscop Hilarion al Bisericii Ortodoxe Ruse, care a citit un mesaj de urări din partea IPS Mitropolit Hilarion), și PC Preot Michael Smolynec (reprezentant al IPS Arhiepiscop Ioan de Parnassou al Bisericii Ortodoxe Ucrainiene din Diaspora).
Episcopii au continuat lucrările primei Sinaxe, care a avut loc la Sydney anul trecut și au ascultat rapoartele diferitelor comitete.
S-a căzut de acord în unanimitate asupra următoarelor probleme:
1. Să se organizeze o întrunire anuală a clerului din toate jurisdicțiile canonice, cu scopul de se forma relații frățești și de a colabora în aplicarea deciziilor Sinaxei la nivel local.
2. Să se deschidă pe internet un site oficial prin care credincioșii să fie informați despre activitatea Sinaxei și care să constituie o sursă de informare, incluzând și un catalog al clerului canonic, o modalitate de a ști care sunt grupările schismatice.
3. Să se obțină aviz legal în legătură cu sugerata elaborare a unui statut al Sinaxei Episcopilor din Oceania.
4. Să se organizeze o festivitate comună pentru a sărbători cea de-a 1700-a aniversare a Edictului de la Milano în 2013.
5. Să se răspundă oficial Consilului Capelanilor din Domeniul Îngrijirii Sănătății din Victoria arătându-se poziția bisericilor canonice față de capelanii din spitale, fără a se ignora dimeniunea pastorală a acordării de asistență tuturor ortodocșilor cu infirmități, fără a se ține seama de proveniența națională.
6. Să se strângă laolaltă teologi ortodocși proeminenți, medici, psihologi, specialiști în etică, experți în drept și în politică care să-i ajute pe ierarhi să emită declarații comune competente în legătură cu dimensiunile etice ale legislației propuse de guvern.
Sinaxa a aprobat un raport referitor la proiectul de lege privind recunoașterea bisericilor ortodoxe canonice din Noua Zeelandă și, în mod special, la înregistrarea preoților cu statut de ofițeri de stare civilă.
A fost aprobat și un alt raport, al Comitetului pentru asistență religioasă în campusurile universitare, care s-a întrunit sub conducerea comună a PS Episcop Irinej și a PS Episcop Ezekiel, având ca preocupare principală dezvoltarea asistenței religioase ortodoxe în instituțiile de educație universitară. Sinaxa a aprobat propunerea Comitetului de a-l numi pe PS Episcop Iakovos de Miletoupolis ca președinte al Comitetului.
Sinaxa își reafirmă unitatea în Domnul nostru Iisus Hristos și în dragoste frățească, angajându-se să lucreze împreună pentru binele Sfintei Biserici Ortodoxe și a fiilor ei din Australia și întreaga Oceanie.


Dat la 17 octombrie 2011


IPS Arhiepiscop Stylianos (Patriarhia Ecumenică - Australia)
IPS Mitropolit Paul (Patriarhia Antiohiană)
PS Episcop Irinej (Biserica Sârbă)
PS Episcop Mihail (Biserica Română)
IPS Mitropolit Amphilochios (Patriarhia Ecumenică - Noua Zeelandă)
PS Episcop Ezekiel (Episcop Vicar)
PS Episcop Seraphim (Episcop Vicar)
PS Episcop Nikandros (Episcop Vicar)
PS Episcop Iakovos (Episcop Vicar)

Published in Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, Joi, 20 Octombrie 2011

News and events