Biserica Ortodoxa Romana "Sfantul Apostol Filip" din Brisbane, Australia

După înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande (2007) și împlinirea rânduielilor canonice privind alegerea Adunării Eparhiale, alegerea și hirotonia episcopului, precum și întronizarea acestuia în Australia (2008), s-a început activitatea pastoral-misionară și administrativă pentru organizarea Episcopiei și asigurarea condițiilor pastorale și spirituale a credincioșilor pe întreg teritoriul canonic din Australia și Noua Zeelandă.

În acest context, din motive pastoral-misionare, la cererea unui numar de credincioși ortodocși români din zona Brisbane, Gold-Coast și împrejurimi a fost înființată cea de a doua parohie românească în statul Queensland. Consiliului Eparhial în ședința sa din 8 august 2008 a aprobat înființarea Parohiei Ortodoxe Române "Sfântul Dimitrie Basarabov și Sfântul Apostol Filip" pentru a acoperi necesitățile spirituale ale credincioșilor români ortodocși din periferia orașului Brisbane și din zona orașului Gold Coast. 


Urmare a acestei hotărâri a fost eliberată Decizia Episcopală Nr. 23/ 2008 în care se arată că: "în conformitate cu Statutul pentru organizarea și funcționarea Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande,... aprobat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și cu aprobarea Consiliului Eparhial din data de 8 august 2008, se înființează Parohia Ortodoxă Română "Sfântul Dimitrie Basarabov și Sfântul Apostol Filip" din Statul Queensland, protopopiatul Australiei, începând din data de 15 august 2008..."

Adunarea generală de constituire a parohiei a avut loc la data de 27 noiembrie 2010 sub președinția Preasfintitului Episcop Mihail, când s-a hotărât:
a) Înființarea parohiei sub omoforul Episcopului Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, având ca reguli de organizare prevederile Statutului pentru organizarea și funcționarea Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande.
b) Alegerea unui Consiliu Parohial Provizoriu alcătuit din nouă persoane (cf. procesului verbal nr.1 /27 nov.2010). La ședința Consiliului Parohial Provizoriu s-a făcut alegerea pentru funcții, după cum urmează: Dl. Cornel Varga (Epitrop), D-na Cornelia Craswell (secretar), Dl. Gheorghe Țundrea (casier), Dl. Aurel Șerbănoiu, D-na Sofia Trebuian, Dl. Costel Mihalache, Dl. Miky Anichitoaiei, D-l Ion Rece, D-l Pavel Trifa, Dl. Dănuț Muntean (Conform procesului verbal numărul 2 / 5 decembrie 2010).
La sărbătoarea Nașterii Domnului, Preasfințitul Părinte Mihail a rânduit să se slujească Sfânta Liturghie la această nouă parohie într-o locație închiriată.
Consiliul Eparhial a luat act de aceste hotătâri, în ședința sa din 3/12/ 2010, fapt pentru care a analizat numirea unui pastor duhovnicesc. P.C.Pr. Ion Marian Romanescu, fiind încadrat în schema de personal clerical al Episcopiei și hirotonit preot de episcopul eparhiot în decembrie 2008, a fost numit în calitate de paroh la Parohia Ortodoxă Română "Sfântul Apostol Filip". Urmare a acestei hotărâri a fost eliberată Decizia Episcopală Nr. 4/2011 de numire, începând cu data de 1 martie 2011. A urmat procedura legală de depunere a actelor pentru obținerea vizei religioase a preotului și a familiei sale în cursul anului 2011.


Totodată, cerându-se schimbarea numelui parohiei la ședința Adunării Eparhiale, s-a hotărât ca înregistrarea oficială să se facă cu denumirea: 

Parohia Ortodoxă Română "Sfântul Apostol Filip" Inc. 


Pentru aceasta a fost eliberată o nouă Decizie Episcopală cu Nr. 3/2011.
După obținerea vizei și venirea în Australia la data de 7 august 2011, preotul Ion Romanescu a început slujirea pentru membrii acestei noi parohii românești, la biserica catolică "Sfânta Ecaterina" Mt. Gravatt.Pentru că timpul slujirii Sfintei Liturghii era nepotrivit, membrii Consiliului Parohial împreună cu preotul au încheiat un contract de folosință a Bisericii Anglicane "St. George" din cadrul complexului "Historical Village Beenleigh", care se află la jumătatea distanței dintre Brisbane și Gold Coast. În această biserică se oficiază sfintele slujbe și în prezent.La data de 25 septembrie 2011 a avut loc slujba Sfintei Liturghii arhierești în această biserică, prilej cu care Preasfințitul Episcop Mihail a prezentat credincioșilor pe noul preot paroh Ion Marian Romanescu,Cu această ocazie în care s-a făcut instalarea noului preot, a avut loc și ședința Adunării Generale Parohiale.


 


În această ședință la care au luat parte un număr de 62 de credincioși, membri ai noii parohii, a fost adoptat și a intrat în vigoare Statutul pentru organizarea și funcționarea Parohiei Ortodoxe Române "Sfântul Apostol Filip", scris în concordanță cu Statutul Episcopiei.
Totodată s-a hotărât să se definitiveze denumirea sub care va rămâne înregistrată parohia: Parohia Ortodoxă Română "Sfântul Apostol Filip" Inc.
De asemenea a fost dizolvat Consiliul Parohial Provizoriu și s-a ales ales primul Consiliu Parohial al acestei noi parohii, conform prevederilor statutare.
În data de 18 octombrie 2011,membrii Permanenței Consiliului Eparhial adunați în ședință de lucru, au luat act de hotărârile credincioșilor luate în Adunarea Generală Parohială și au validat hotărârile acestei Adunări Generale.
În ședința Consiliului Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande din 25 februarie 2012 a fost validată și s-a aprobat componența Consiliului Parohial al parohiei pentru perioada ( 2011-2015), din care fac parte: P.C.Pr. Romanescu Ion ( președinte), Dl. Costel Mihalache (Epitrop), D-na Olimpia Chilnicean (secretar), Dl. Gheorghe Tundrea (casier), Dl. Ion Rece, D-na Domnica Trifa, Dl. Vasile Misco, Dl. George Covaci.
Prin statornicia, dedicația, echilibrul, înțelepciunea și jertfa membrilor parohiei, a membrilor Consiliului Parohial și a preotului, parohia și-a început slujirea misionară de mărturisire a Evangheliei Domnului Hristos, spre mântuirea tuturor credincioșilor dreptmăritori.
În duminici și sărbători se propovăduiește cuvântul Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, iar la sărbătorile mari cum ar fi Nașterea și Învierea Domnului, se adună la sfânta Liturghie românii din împrejurimi și chiar de la distanțe mai mari.


 


De la începutul activității pastoral-misionare în această parohie, credincioșii ei s-au unit cu dragoste frățească la rugăciune, realizând comuniunea frățească pe care o recomandă Mântuitorul nostru Iisus Hristos "ca toți să fie una". Învingând dificultățile inerente ale începutului prin rugăciune,dragoste frățească și iertare, s-a văzut în comunitatea parohială dorința de comuniune, și unitatea în mărturisirea credinței și a datinilor srăbune în patria adoptivă.Slujbele religioase sunt oficiate cu regularitate în fiecare duminică și fiecare credincios contribuie la permanenta dezvoltare a activității parohiale, dovedindu-se faptul că Dumnezeu este prezent prin lucrarea Sa în mijlocul comunității parohiale.Prin lucrarea jertfelnică a Comitetului de Doamne și a membrilor din parohie se pregătesc agapele frățești cu scopul strângerii de fonduri la care participă credincioșii prezenți.
În parohie a început să își desfășoare activitatea corul de adulți care cântă la Sfânta Liturghie și corul de copii. La sărbătorile mari - Nașterea Domnului, hramul bisericii membrii acestor coruri îmbrăcați în frumoasele costume populare românești cântă colindele tradiționale care vestesc mesajul biblic, recită poezii și aduc în comunitatea parohială bucuria comuniunii cu Dumnezeu și cu aproapele.
De asemenea a fost înființată școala duminicală pe lângă parohie în care doamna preoteasă Vasilica Romanescu, absolventă a facultății de Teologie predă ora de religie și de limba română, tuturor copiilor care ajung duminica la biserică.


 

 


Menționăm că există dorința fierbinte a tuturor membrilor de a avea biserica parohială proprie în care să se desfășoare toate slujbele bisericești. Pentru aceasta fiecare credincios contribuie după putere, făcând donații în fondul de achiziționare al bisericii.


 


Parohia se află în purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, care cercetează în vizitele pastorale pe credincioși, slujind, îndrumând și binecuvântând această comunitate parohială nouă, aflată într-o frumoasă lucrare duhovnicească la Parohia "Sfantul Apostol Filip' din Queensland, Australia.Parohia a fost înregistrată primind Certificate of Incorporation sub denumirea - PAROHIA ORTODOXA ROMANA SFANTUL APOSTOL FILIP INCORPORATED , conform Associations Incorporated Act 1981 Section 41, cu Nr. IA39400 (data de 25 iulie 2012).  


Date de contact:
Adresa bisericii: 199 Main Street, Beenleigh (in incinta la Historical Village), Brisbane, QLD Australia.
E-mail: pr.romanescuion@yahoo.com.au; 

Telefon mobil : 0466 535 221

News and events