Lumea

232. Care sunt datoriile creştinului faţă de lume?

De a fi sufletul lumii651. Datoria creştinilor este aceea de a sfinţi lumea prin viaţa lor 

curată şi duhovnicească (Matei 5, 48). Creştinii trăiesc în lume dar nu sunt din lume.

Mântuitorul Iisus Hristos, zice ucenicilor Săi: “Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al 

său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă 

urăşte” (Ioan 15, 19). Căci “ei nu sunt din lume” (Ioan 17, 16), adică prin faptele lor creştinii 

nu sunt din lume.

“Locuiesc în ţările în care s-au născut, dar ca străini; iau parte la toate ca cetăţeni, dar 

pe toate le rabdă ca străini; orice ţară le e patrie, şi orice patrie le e ţară străină. Se 

căsătoresc ca toţi oamenii şi nasc copii, dar nu aruncă pe cei născuţi. Întind masă comună, 

dar nu şi patul. Sunt în trup, dar nu trăiesc după trup. Locuiesc pe pământ, dar sunt locuitori 

ai cerului”.

Prin viaţa lor exemplară, creştinii trebuie să fie un exemplu pentru lume, ca văzând 

faptele lor să slăvească pe Tatăl cel ceresc (Matei 5, 16).

Creştinii au fost trimişi de Mântuitorul în lume “ca nişte oi în mijlocul lupilor” (Matei 

10, 16). Cuvântul adresat ucenicilor ne este adresat şi nouă: “Feriţi-vă de oameni, căci vă vor 

da pe mâna sinedriilor şi în sinagogile lor vă vor bate cu biciul. La dregători şi la regi veţi fi 

duşi pentru Mine, spre mărturie lor şi neamurilor. […] Şi va da frate pe frate la moarte şi 

tată pe fiu şi se vor scula copiii împotriva părinţilor şi-I vor ucide. Şi veţi fi urâţi de toţi 

pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până în sfârşit acela se va mântui” (Matei 10, 17-18, 

21-22).

News and events