Binecuvântare omagială pentru toți românii din afara României


Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2021 drept
Anul omagial al pastorației românilor din afara României și Anul comemorativ al
celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor. Cele două
teme, omagială și comemorativă, evidențiază două dintre coordonatele esențiale
în activitatea pastoral-misionară a Bisericii noastre.

În actualul context al fenomenului migrației la nivel global, Biserica
Ortodoxă Română dezvoltă și intensifică misiunea și responsabilitatea ei pastorală
față de românii ortodocși din afara României, pe care îi consideră fiii săi credincioși
și parte integrantă a comuniunii ortodoxe românești de pretutindeni. În acest sens,
prin coresponsabilitatea tuturor ierarhilor Sfântului Sinod și, în mod special, a
ierarhilor ortodocși români care păstoresc pe clericii și credincioșii din afara
granițelor României, Biserica Ortodoxă Română desfășoară o bogată lucrare
liturgică, pastorală, misionară, culturală și social-filantropică, în parohiile,
mănăstirile, instituțiile culturale și instituțiile social-caritative ale comunităților
ortodoxe românești aflate în vecinătatea României și în diaspora română.

Având în vedere numărul mare al românilor aflați în afara României
(estimat în prezent la aproape zece milioane, respectiv, șase milioane de români
care trăiesc în comunitățile istorice sau tradiționale din țările aflate în vecinătatea
României și patru milioane de români care trăiesc în comunitățile bisericești din
diaspora), Patriarhia Română sprijină eforturile românilor ortodocși stabiliți
temporar sau definitiv în străinătate, pentru păstrarea identității lor religioase,
etnice, lingvistice și culturale.

Grija pastorală și prețuirea deosebită manifestate de Patriarhia Română
față de comunitățile ortodoxe românești din afara granițelor țării s-au concretizat,
în ultimii ani, prin înființarea de numeroase parohii și a unor eparhii noi, pentru a
răspunde nevoilor spirituale multiple ale credincioșilor români ortodocși din
Basarabia (Republica Moldova), Serbia, Bulgaria, Ungaria, Europa Centrală și de
Nord, Europa Occidentală și Meridională, cele două Americi, Australia și Noua
Zeelandă
, precum și prin înființarea unor reprezentanțe (Ierusalim și Bruxelles) și
comunități ortodoxe românești (Muntele Athos, Siria și Liban, Cipru, Turcia, Africa
de Sud, Japonia, Croația, Slovenia, Emiratele Arabe Unite/Dubai).

Participarea membrilor ortodocși din cadrul comunităților românești aflate

în afara României la viața liturgică, precum și la evenimentele culturale și
acțiunile social-filantropice organizate de parohiile din vecinătatea României și
diaspora română constituie o binefacere și o bucurie deosebită atât pentru
aceștia, cât și pentru slujitorii Sfintelor Altare.

 

În același timp, este necesară o conviețuire armonioasă a migranților
români cu cetățenii din țările de adopție, pentru integrare socială, dar fără
asimilare culturală a românilor.


Cu multă dragoste părintească, îi îndemnăm pe românii care trăiesc
departe de țară să rămână permanent în contact cu cei dragi rămași acasă. De
asemenea, îi sfătuim pe credincioșii ortodocși din țară și din străinătate să
prețuiască familia - constituită din bărbat, femeie și copii -, deoarece familia
binecuvântată de Dumnezeu reprezintă spațiul intim cel mai de preț în care se
exprimă iubirea conjugală, dar și dragostea părintească, filială și frățească. Tuturor
le adresăm îndemnul de a educa generația tânără în duhul iubirii de Dumnezeu,
de Biserică și de neam, și de a le cultiva copiilor și tinerilor virtuțile creștine
esențiale: credința, speranța și iubirea de Dumnezeu și de semeni.

 

De asemenea, îi îndemnăm pe românii migranți în diferite zone ale lumii să
cinstească așa cum se cuvine, după tradiția noastră creștin-ortodoxă, pe cei trecuți
la viața veșnică. Pomenirea în rugăciune a celor adormiți în Domnul constituie un
act de credință ortodoxă vie și o mărturie a iubirii față de semeni.

 

În mod deosebit, mulțumim slujitorilor Sfintelor Altare ortodoxe
românești din afara României, pentru activitate și fidelitate. Totodată, îi
îndemnăm să intensifice lucrarea lor pastorală și misionară, de păstrare și
cultivare a credinței creștine ortodoxe, a valorilor spirituale și culturale
românești.

 

Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți românii,
din țară și din afara României, și să le dăruiască sănătate și ajutor, pace și bucurie,
întru mulți și fericiți ani!

 

Cu multă prețuire și părintească binecuvântare,

 

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Published in Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, Sunday, 22 August 2021

News and events