Duminica Sfântului Ioan Scărarul la Parohia Românească din Auckland, Noua Zeelandă

Credincioşii ortodocşi români din Auckland, Noua Zeelandă, au fost prezenţi în număr mare, în cea de a IV-a duminică din Postul Mare, la slujba arhierească de la biserica Parohiei Ortodoxe Române "Sfântul Ignatie Teoforul" din această metropolă.


Preasfinţitul Părinte Mihail, Episcopul românilor din Australia şi Noua Zeelandă, a oficiat în această duminică Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, la slujbă participând Preacucernicul Părinte Ovidiu Motofelea de la Parohia Ortodoxă Română "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din Hamilton, Noua Zeelandă şi Preacucernicul Părinte Mircea Corpodean, preot paroh şi protopop al Noii Zeelande.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de toţi credincioşii prezenţi la slujbă. Deoarece, alături de români, la slujbă au participat şi enoriaşi vorbitori de limbă engleză, greacă şi maori, limba de slujire şi cea a răspunsurilor la Sfânta Liturghie a fost întreită: română, engleză şi greacă.

In cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a adresat un cuvânt de învăţătură desprins din pericopa evanghelică a zilei.


La încheierea slujbei a acordat diplome de merit subliniind, în mod deosebit, jertfa, stăruinţa şi răbdarea credincioşilor evidenţiaţi, chemând, prin aceasta, pe toţi credincioşii la urmarea acestui exemplu de dăruire şi de frăţească dragoste.
Tot cu acest prilej, Preasfinţitul Părinte Mihail a hirotesit întru citeţi doi credincioşi ai parohiei, propuşi pentru această slujire de către preotul paroh.
Un alt punct de pe agenda vizitei arhiereşti a Preasfinţitului Părinte Mihail l-a constituit şedinţa de lucru cu membri Consiliului Parohial, în cadrul acesteia fiind abordate şi analizate aspecte administrative şi organizatorice din viaţa parohiei precum şi paşii de urmat, în viitor, pentru buna desfăşurare a activităţii spirituale, culturale şi sociale a parohiei.
Biserica Parohiei Ortodoxe Române "Sfântul Ignatie Teoforul" din Auckland, Noua Zeelandă, este prima şi singura proprietate imobiliară a românilor credincioşi din Auckland, fiind lăcaşul de sfinţenie, de întărire sufletească, de hrană duhovnicească, de trăire şi simţire românească de pe aceste îndepărtate meleaguri, în jurul ei comunitatea românească închegându-se şi întărindu-se mereu.
Vizita Preasfinţitului Părinte Episop Mihail la parohia din Auckland s-a încheiat luni, 15 aprilie 2013, Preasfinţia Sa întorcându-se la Centrul Eparhial de la Melbourne, Australia.

Published in Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, Monday, 15 April 2013

News and events